Katalog zabytków, tradycji, twórców ludowych i jurajskich pejzaży